Podmienky ochrany údajov

1. Úvod

Tento dokument opisuje, ako spracúvame osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky. Naša webová stránka používa službu Google Analytics a obsahuje kontaktný formulár.

2. Používanie Google Analytics

Naša webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webového prehliadania poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Google Analytics používa „cookies“, ktoré sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia využívajú. Informácie vytvorené cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

3. Kontaktný formulár

Na našej webovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete využiť na zaslanie správy nám. Pri jeho použití požadujeme nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, email, názov spoločnosti a adresu. Tieto údaje sú použité výlučne na účely odpovede na vaše požiadavky a nie sú zdieľané s tretími stranami.

4. Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

5. Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a právo na prenosnosť údajov.

6. Zmeny v podmienkach ochrany údajov

Tieto podmienky ochrany údajov môžu byť pravidelne aktualizované. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.