Plánujete využiť prostriedky z fondov Európskej únie?

Hľadáte niekoho, kto má skúsenosti a vie vám pomôcť s vaším projektom?

Ste na správnej adrese. Spoločnosť SQM počas uplynulých 20 rokov úspešne zrealizovala viac ako 500 projektov. Pridajte sa k tým, ktorí pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov uspeli.

SQM s.r.o. v Banskej Bystrici je poradenská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2005. Pôsobíme v oblasti prípravy a implementácie projektov z grantových schém, eurofondov a plánu obnov a odolnosti. Pomáhame našim klientom lepšie sa orientovať vo svete aktuálnych projektových výziev a zrealizovať vaše projekty. Počas svojho pôsobenia máme dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov, úspešne sme zrealizovali viac ako 500 projektov.

20 rokov

Skúseností v projektoch

500+

Podaných projektov

1Mld.+

V získaných prostriedkoch pre klientov

Spracovali sme viac ako 300 investičných projektov v rámci celého územia Slovenskej republiky v rôznych oblastiach:
  • projekty v oblasti výskumu a vývoja
  • projekty v oblasti školstva a vzdelávania
  • projekty v oblasti regionálneho rozvoja (cyklochodníky, obnova budov, námestí)
  • projekty v oblasti životného prostredia – (budovanie stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, vodovody, triedený zber komunálnych odpadov, vodozádržné opatrenia)
  • projekty v oblasti sociálnej starostlivosti (zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, hospic, denný stacionár)
  • projekty v oblasti cestnej infraštruktúry
  • projekty v oblasti športovej infraštruktúry
  • projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy
  • projekty v oblasti energetiky
  • projekty cezhraničnej spolupráce INTERREG

Postaráme sa o váš projekt

Spoločnosť SQM zabezpečuje celý proces čerpania nenávratných finančných prostriedkov z aktuálnych operačných programov. Od napísania a podania žiadosti,
cez realizáciu (vrátane projektového a finančného manažmentu), až po záverečné vyhodnotenie.