Lukáš Klibáni

Oddelenie verejného obstarávania

Zamestnanec oddelenia verejného obstarávania je kľúčovým členom tímu, ktorý sa špecializuje na riadenie a koordináciu procesov nákupu tovarov a služieb pre organizáciu. Tento profesionál má rozsiahle vedomosti o zákone o verejnom obstarávaní a je odborníkom na plánovanie, vykonávanie a monitorovanie obstarávacích procesov.

Jeho hlavné úlohy zahŕňajú prípravu a správu výzvy na predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk od dodávateľov a výber najvhodnejšieho dodávateľa založený na kritériách ako cena, kvalita a spoľahlivosť. Tento zamestnanec musí zabezpečiť, aby všetky nákupy boli v súlade s príslušnými zákonmi a vnútornými politikami, a že proces je transparentný a spravodlivý.

Zodpovedá tiež za sledovanie výkonnosti dodávateľov, riadenie zmlúv a zabezpečenie, že dodávateľské záväzky sú splnené v stanovených termínoch a v súlade s požadovanými špecifikáciami. Zamestnanec oddelenia verejného obstarávania musí byť analytický, pozorný k detailom a vynikajúci komunikátor, schopný efektívne spolupracovať s rôznymi oddeleniami a zainteresovanými stranami, aby dosiahol optimálne výsledky pre organizáciu.