Adrián Rexa

Projektový manažér

Projektový manažér pre spoločnosť SQM, ktorá sa špecializuje na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z aktuálnych operačných programov, je zručný a viacstranný odborník. Tento zamestnanec má hlboké znalosti v oblasti grantov a dotácií, a je schopný efektívne navigovať v zložitom prostredí verejného financovania.

Jeho hlavnou úlohou je spracovanie a podávanie žiadostí o financovanie, čo vyžaduje silné komunikačné a písomné schopnosti, ako aj precízne pochopenie príslušných pravidiel a požiadaviek. Počas fázy realizácie projektu sa sústredí na projektový a finančný manažment, čo zahŕňa koordináciu tímov, sledovanie pokroku, udržiavanie rozpočtu a zabezpečenie súladu s podmienkami financovania.

Okrem toho je zodpovedný za záverečné vyhodnotenie projektu, pričom analyzuje výsledky, hodnotí efektívnosť a pripravuje podrobné správy pre vyššie vedenie a financujúce orgány. Tento zamestnanec je vynikajúci organizátor a strategický mysliteľ, ktorý dokáže riešiť problémy a prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam.